Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt Phương
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu 7 cây thuốc Việt Nam có tác dụng hỗ trợ miễn dịch ở động vật thực nghiệm

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/06/1982                                               

4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Gia hạn thời gian đào tạo theo quyết định 741/QĐ - ĐHKHTN ngày 31/3/2016 và Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Trả NCS về địa phương  theo Quyết định số 5024/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu 7 cây thuốc Việt Nam có tác dụng hỗ trợ miễn dịch ở động vật thực nghiệm

8. Chuyên ngành: Hóa sinh học         

9. Mã số: 62420116

10. Cán bộ  hướng dẫn khoa học:Hướng dẫn chính: GS.TSKH. Đái Duy Ban; Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Lần đầu tiên tại Việt Nam tạo được Viên tăng sức đề kháng có nguồn gốc từ 7 cây thuốc gồm: Linh chi, Đông trùng hạ thảo, Đẳng sâm, Gấc, Trinh nữ hoàng cung, Tam thất và Diệp hạ châu từ những vùng cây thuốc của Việt Nam.

Đánh giá được tác động hỗ trợ miễn dịch sau khi sử dụng chế phẩm trên gà bị gây suy giảm miễn dịch mắc phải bằng vi rút Gumboro, tác động ở cấp độ tế bào lên vi rút gây bệnh tai xanh ở lợn. Thử nghiệm an toàn trên chuột, thỏ và miêu tả tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhân HIV thông qua đánh giá chỉ tiêu xét nghiệm hóa sinh, huyết học, miễn dịch, giải phẫu bệnh, tế bào và biểu hiện lâm sàng.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong phòng, điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải ở gia cầm, lợn.

Ứng dụng Viên tăng sức đề kháng hỗ trợ điều trị, tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân HIV/AIDS cũng như phòng, hỗ trợ sức khỏe cho người già, người cao tuổi không bị nhiễm HIV/AIDS, người có thể trạng yếu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1.   Cần ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong phòng và điều trị bệnh do vi rút trên gà, một số gia cầm khác bằng việc cho ăn bổ sung Viên tăng sức đề kháng.

2.   Nên ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mắc phải hoặc người già, người cao tuổi.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2015), Đánh giá mối tương quan giữa số lượng tế bào lympho CD4 và Enzyme Amylase, AST, ALT ở trong máu 40 bệnh nhân HIV/AID, Tạp chí Khoa học ĐH Hải Phòng T. 3(11), tr. 54 - 57.

2.   Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2015), Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và lâm sàng về tác dụng của thực phẩm chức năng Viên tăng sức đề kháng ở bệnh nhân HIV/AIDS, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T. 31(4S), tr. 261 - 267.

3.    Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2016), Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm sinh học trên giống gà Lương Phượng bị suy giảm miễn dịch bằng virus gumboro thông qua những chỉ số hóa sinh, huyết học, Tạp chí Khoa học ĐH Hải Phòng T. 4(18), tr. 100 - 106.

4.   Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Đới Duy Cường, Nguyễn Quang Huy (2017), Nghiên cứu, thử tác dụng của Viên tăng sức đề kháng đối với gà Lương Phượng bị suy giảm miễn dịch bằng virus gumboro cường độc, Tạp chí Khoa học ĐH Hải Phòng 22, tr. 100 - 106.

 Đức Chu - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   |