Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Đạt
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quan hệ cấu trúc hóa học và hoạt tính (QSAR) estrogen của Bisphenol-A và các dẫn xuất

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:VŨ VĂN ĐẠT              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/7/1980                                             

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 445/QĐ-SĐH ngày 04/3/2011          của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 5028/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN về việ trả NCS về địa phương/CQ công tác do quá hạn.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quan hệ cấu trúc hóa học và hoạt tính (QSAR) estrogen của Bisphenol-A và các dẫn xuất

8. Chuyên ngành:  Hoá lí thuyết và Hoá lí               

9. Mã số: 62 44 01 19

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Lê Kim Long

                                                            Hướng dẫn phụ:       GS.TS. Lâm Ngọc Thiềm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã tính toán đầy đủ các thông số cấu trúc, năng lượng của bộ 23 chất là các dẫn xuất phổ biến của BPA. Kết quả cho thấy phân tử BPA và các dẫn xuất của nó đều có cấu trúc không gian hình "cánh quạt" với hai vòng phenyl phân bố gần như so le nhau.

- Đã xây dựng mối liên hệ định lượng giữa cấu trúc phân tử mô phỏng và hoạt tính estrogen của BPA và các dẫn xuất thông qua việc sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ và các phương pháp toán học thống kê (phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính, phương pháp mạng neuron nhân tạo). Các mô hình QSAR thu được có khả năng tái lập tốt, khả năng tổng quát và ngoài dự đoán ở mức độ cao ( ). Các thông số C12, EHOMO, C3, µ, C13 và C6 có tác động mạnh nhất đến hoạt tính estrogen của nhóm chất nghiên cứu.

- Đã phát hiện được sự xuất hiện các nguyên tử halogen làm tăng độc tính của phân tử, đặc biệt là sự xuất hiện của các halogen trên các vòng thơm. Hoạt tính estrogen của phân tử tăng theo chiều tăng độ phân cực trong các liên kết C12 – C11 và C12 – C13 tức là theo chiều giảm độ dài mạch carbon R1 và R2. Sự có mặt của các nhóm thế chênh lệch về khả năng hút và đẩy electron tại các vị trí thế số 2 và số 7 (hoặc số 4 và số 9) trên vòng benzen góp phần quan trọng làm tăng hoạt tính estrogen của phân tử. Ngược lại, sự có mặt của các nhóm alkyl tại các vị trí này dẫn đến sự giảm moment lưỡng cực của phân tử, gây ra biểu hiện giảm hoạt tính estrogen của phân tử.

- Đã thiết kế được 6 phân tử mới có tính định hướng mang hoạt tính estrgen thấp hơn hẳn so với các phân tử trong bộ 23 chất nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu thu được có thể sử dụng để cảnh báo về sự nguy hại của sự tồn dư BPA trong việc sử dụng các vật liệu chế tạo trên cơ sở các dẫn xuất của BPA. Các nhà sản xuất cần lưu tâm đến việc loại trừ sự có mặt của BPA trong các sản phẩm (BPA Free!). Dự đoán các hoạt tính estrrogen của một số dẫn xuất BPA bằng phương pháp hóa tính toán trước khi nghiên cứu thực nghiệm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục dự đoán hoạt tính estrogen của các chất là dẫn xuất của BPA (chưa được nghiên cứu) bằng phương pháp hóa tính toán.

- Kết hợp với các nhà nghiên cứu thực nghiệm về hoạt tính sinh học để đánh giá hoạt tính estrogen của các dẫn xuất BPA đã được dự đoán hoạt tính thông qua tính toán lý thuyết. Qua đó đánh giá tính đúng đắn của nghiên cứu hóa lý thuyết và hóa thực nghiệm trong công tác nghiên cứu hoạt tính của phân tử.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.     Vũ Văn Đạt, Lê Kim Long (2015), “Khảo sát cấu trúc đồng phân clo của phân tử bisphenol a bằng lý thuyết phiếm hàm mât độ”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và công nghệ), 31(3), tr 1 – 8.

2.     Vũ Văn Đạt , Lê Kim Long, Nguyễn Hoàng Trang (2016), “Khảo sát cấu trúc dẫn xuất Brom của phân tử Bisphenol A bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và công nghệ), 32(1), tr 38 – 46.

3.     Vũ Văn Đạt, Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long, Đoàn Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Trang, Nguyễn Văn Tráng (2018), “Xây dựng mô hình QSAR mô tả hoạt tính Estrogen của Bisphenol A và các dẫn xuất sử dụng lý thuyết hóa lượng tử và phép hồi quy đa biến tuyến tính”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và công nghệ), 34(3), tr 84 –94.

4.     Vu Van Dat, Le Kim Long, Doan Van Phuc, Nguyen Hoang Trang, Nguyen Van Trang, Nguyen Thi Thu Ha. Predicting the estrogen activities of bisphenol a and its analogs using theory of quantum chemistry and artificial neural networks. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology (Đã có giấy chấp nhận đăng của Tạp chí vào năm 2019).

5.     Vũ Văn Đạt, Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long, Đoàn Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Trang, Nguyễn Văn Tráng. Dự đoán hoạt tính estrogen của một số dẫn xuất Bisphenol a sử dụng phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính và mạng nơ ron nhân tạo. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và công nghệ) (Đã có giấy chấp nhận đăng của Tạp chí vào năm 2019).

 

 Lợi Vũ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |