Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Tài Thu
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Tài Thu                             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/09/1986                                                                        

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4982/QĐ-KHTN-CTSV ngày 27/11/2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 5583/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/12/2015 về việc ngừng học lý do nghỉ sinh và chăm con nhỏ (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016) của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội"

8. Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                  

9. Mã số: 62.85.01.01

10. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Tuấn; GS.TS. Nguyễn Cao Huần        

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã làm rõ đặc điểm và sự phân hóa các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp, các tiểu vùng hệ thống sử dụng đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (tỉ lệ 1/25.000) - là cơ sở đánh giá cho đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp hệ thống sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

- Đã xây dựng bộ chỉ thị chất lượng đất đai cho đánh giá hệ thống sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai trên cơ sở tích hợp đánh giá Kinh tế - Sinh thái và mô hình Áp lực – Hiện trạng – Đáp ứng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú phương pháp nghiên cứu trong phát triển nông nghiệp bền vững.

- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở, tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác quy hoạch sử dụng đất phục vụ hoạch định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông - lâm nghiệp của khu vực huyện Quốc Oai.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Các mô hình hệ thống sử dụng đất nông nghiệp mới được đề xuất trong luận án cần được định lượng chi tiết hơn, xây dựng rõ quy trình, tính toán khả năng áp dụng vào thực tiễn tại địa phương để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Trần Văn Tuấn, Trịnh Thị Kiều Trang, Võ Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh Hà, Đỗ Thị Tài Thu, Thái Thị Quỳnh Như (2014), Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của các loại hình sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị tại khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2014. tr. 989 – 996.

[2]. Trần Văn Tuấn, Nguyễn Cao Huần, Đỗ Thị Tài Thu, Nguyễn Thị Chinh, Thái Thị Quỳnh Như (2015), Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững (nghiên cứu điểm: xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Tạp chí khoa học ĐHQG HN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, số 1 (2015), tr 24 – 35.

[3]. Đỗ Thị Tài Thu (2018), Nhận dạng các hệ thống sử dụng đất phục vụ công tác đánh giá đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X, Đà Nẵng, 2018, tr 1151 – 1159.

[4]. Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn (2017), Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Tạp chí khoa học ĐHQG HN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, số 4 (2017), tr 82 – 91.

[5]. Do Thi Tai Thu, Nguyen Cao Huan, Tran Van Tuan, Doan Quang Cuong, Vu Khac Hung (2019), Evaluating the current ecological adaptability and future trends of agricultural land use systems for spatial orientation of land use planning in Quoc Oai district, Hanoi city, Hội thảo khoa học quốc tế Trắc Địa Thế Giới (FIG) năm 2019, Hà Nội, Việt Nam, 22-26/4, 2019.

 Văn Tâm - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |