Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Thị Thanh Mai
Tên đề tài: Nghiên cứu văn bản “ Dược tính ca quát”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thanh Mai            2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 05/01/1982                                                4. Nơi sinh: Hưng Yên