Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Quang Huy
Tên đề tài: Quản lý đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: một nghiên cứu so sánh

1. Họ và tên: Mai Quang Huy                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/8/1962                                                 4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1018/QĐ – ĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay