Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Thái
Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của họ Lucanidae Latreille, 1804 (Insecta: Coleoptera) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Thái                                   2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/8/1984                                                 4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Quyết định gia hạn số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 và số 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của họ Lucanidae Latreille, 1804 (Insecta: Coleoptera) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam

8. Chuyên ngành: Côn trùng học                                    9. Mã số: 9420101.06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Quảng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu danh lục cập nhật nhất về thành phần loài họ Lucanidae ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.

- Xây dựng khóa định loại tới các loài thu được trong họ Lucanidae ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.

- Mô tả 01 loài mới cho khoa học, tu chỉnh bậc phân loài của 01 taxon, ghi nhận mới 3 loài cho Việt Nam và 4 loài cho khu vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu đặc điểm phân bố của họ Lucanidae ở phía Bắc Việt Nam theo kiểu hệ sinh thái, theo đai độ cao và theo miền địa lí.

- Đề xuất 6 tiêu chí tiến tới ứng dụng họ Lucanidae trong chỉ thị mức độ phục hồi hệ sinh thái rừng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: dựa vào đặc điểm phân bố và thành phần loài của họ Lucanidae tại hệ sinh thái rừng vùng núi phía Bắc Việt Nam chúng ta có thể ứng dụng họ Lucanidae trong chỉ thị mức độ phục hồi hệ sinh thái rừng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của họ Lucanidae ở phía Nam Việt Nam;

- Tiếp tục có các nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa tiến tới ứng dụng họ Lucanidae nhằm chỉ thị mức độ phục hồi hệ sinh thái rừng trong thực tiễn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyen T. Q., Schenk K.D. (2015), "Description of a new species of the “Macrodorcas humilis group” from Central Vietnam (Coleoptera, Lucanidae)", Beetles World (11), pp. 2 - 6.

2. Nguyen T.Q., Schenk K.D., Nguyen Q.V. (2015), "Contribution to the knowledge of the Lucanidae - fauna of Vietnam", Beetles World (11), pp. 12 - 20.

3. Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Quảng (2015), "Kết quả điều tra thành phần loài côn trùng thuộc họ Kẹp kìm - Lucanidae (Insecta: Coleoptera) ở VQG Tam Đảo – Vĩnh Phúc", Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31(4S), pp. 333 - 338.

4. Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Văn Quảng (2017), "Dẫn  liệu  điều  tra  thành  phần  loài  bọ  Kẹp  kìm  Lucanidae  (Insecta: Coleoptera) tại hệ sinh thái rừng phía Nam dãy Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái", Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học quốc gia (9), pp. 273 - 277.

5. Nguyen T.Q., Nguyen Q.V., Maes J.M. (2018), "New record of Prosopocoilus fulgens (Didier, 1927) (Coleoptera: Lucanidae) from Vietnam", Beetles World (17), pp. 8 - 12.

 Ngọc Chi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |