Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Yên Thắng
Tên đề tài: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành y

1. Họ và tên: Nguyễn Yên Thắng                                    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/9/1969                                                 4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 929/QĐ-ĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Gia hạn 2 năm: 2018 và 2019

- Tên đề tài được giao: “Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường đại học y”, tại Quyết định số 134 /QĐ-ĐT ngày 24/2/2015

- Tên đề tài được chỉnh sửa: “Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành y”, tại Quyết định số 288/QĐ-ĐHGD ngày 9/3/2020;

7. Tên đề tài luận án: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành y

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                9. Mã số: 9.14.01.14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Kim Long; HD 2: PGS. TS. Trần Trung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Chương trình đào tạo cử nhân tại các trường đại học Y (ĐHY) được xây dựng với các môn học mang tính chất chuyên môn và đặc thù cao của ngành học. Điều này xuất phát từ mục tiêu, cũng như định hướng đào tạo của các trường ĐHY là đào tạo nhân lực hoạt động trong lĩnh vực Y học theo nhu cầu của khám chữa bệnh của xã hội. Chính bởi vậy, phương pháp giảng dạy của các trường ĐHY cũng có nhiều đặc thù riêng của ngành là: giảng viên và sinh viên phải tham gia giảng dạy và học tập thực hành tiền lâm sàng và lâm sàng khá nhiều, trong quá trình học tập lại phải sử dụng khá nhiều phương tiện dạy học có ứng dụng CNTT, trong đó có một số phần mềm y học: Phần mềm giải phẫu 3D, phần mềm nội soi mô phỏng, hệ thống định vị,...Ngày nay với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm ảnh hưởng lớn ở các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Dạy học ở các trường ĐHY cũng áp dụng một số công nghệ từ tiến bộ này như IOT, Big Data, Mô phỏng, định vị,...nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các y bác sĩ với những công nghệ hiện đại và tiên tiến hơn. Để nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ĐHY thì việc tìm ra các giải pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học có một vai trò rất quan trọng.

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo trong cảnh thế giới đạt được nhiều thành tựu về khoa học công nghệ, Luận án đã cố gắng tìm kiếm được những nội dung và giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường đại học Y, vì vậy, đề tài có ý khoa học và có tính cấp bách, tính mới. Luận án đã tìm ra được những kết luận mới như sau:

- Xây dựng hệ thống cơ sở lí luận về ứng dụng và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các cơ sở giáo dục đào tạo ngành y.

- Góp phần làm phong phú cơ sở thực tiễn của vấn đề ứng dụng và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học trên cơ sở khảo sát, phát hiện thực trạng ứng dụng và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học của các trường đại học y trên địa bàn các tỉnh phía Bắc (Đại học Y khoa Vinh, Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y Hà Nội).

- Đề xuất và khẳng định tính cấp thiết và khả thi của hệ thống 7 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các cơ sở GD ĐH đào tạo ngành y: 1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ về ƯDCNTT cho đội ngũ GV các cơ sở GDĐH ĐT ngành Y; 2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực hành ƯDCNTT cho đội ngũ GV; 3. Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sử dụng CNTT trong học tập cho SV; 4. Xây dựng, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ƯDCNTT trong DH ở cơ sở GDĐH ĐT ngành Y; 5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị CNTT để ứng dụng trong DH; 6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả ƯDCNTT trong DH; 7. Phối kết hợp giữa cơ sở GDĐH ĐT ngành Y và các Bệnh viện thực hành trong việc ƯDCNTT vào DH thực hành cho SV.

- Thử nghiệm biện pháp tổ chức bồi dưỡng nhận thức, trình độ cho GV về ƯDCNTT trong DH tại một số cơ sở GDĐH ĐT ngành y.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đã góp phần giải quyết được một số vấn đề lý luận, thực tiễn có ý nghĩa đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành y.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng nghiên cứu tại hầu hết các cơ sở GD đào tạo ngành y

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Trần Trung, Nguyễn Yên Thắng (2014), “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nhà trường”, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 4/2014, trang 225-226;

 Nguyễn Yên Thắng (2014), “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý dạy học tại trường Đại học Y khoa Vinh”, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 5/2014, trang 63-64;

Trần Trung, Nguyễn Yên Thắng (2014), “Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tại trường Đại học Y khoa Vinh”, Tạp chí khoa học giáo dục, số 106, tháng 7/2014;

Nguyễn Yên Thắng ( 2016), “Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường đại học”, Tạp chí khoa học giáo dục, số 130, tháng 7/2016, trang 30-33;

Nguyễn Yên Thắng (2019), “Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường đại học y”, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 204 tháng 11/2019.

 Đặng Thị Lý
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |