Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[VNU-IMBT] Hoạt động cung cấp chủng Vi sinh vật & thương mại hóa sản phẩm Khoa học Công nghệ
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng cung cấp/chia sẻ các chủng vi sinh vật chuẩn, chủng tham chiếu, chủng kiểm định, chủng bản địa có hoạt tính sinh học cao, chủng R&D, chủng sản xuất và các nguyên liệu bào tử/sinh khói vi sinh vật cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất cả nước.
 VNU Media - VNU-IMBT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan