TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Thông tin hữu ích
Thông tin hữu ích

TUYỂN DỤNG

Kênh liên lạc, tiếp đón các nhà khoa học xuất sắc muốn về làm việc tại ĐHQGHN?

Tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên tại ĐHQGHN?

Quy trình tuyển dụng giảng viên tại ĐHQGHN?

Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc tại ĐHQGHN?

Tiêu chuẩn tuyển dụng nghiên cứu viên tại ĐHQGHN?

Quy trình tuyển dụng nghiên cứu viên tại ĐHQGHN?

BỔ NHIỆM

Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại ĐHQGHN?

Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại ĐHQGHN?

ĐỊNH MỨC GIỜ LÀM VIỆC

Định mức giờ làm việc của giảng viên tại ĐHQGHN?

Định mức giờ làm việc của nghiên cứu viên tại ĐHQGHN?

THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC

Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên của ĐHQGHN?

Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN?

Số lượng cán bộ, giảng viên của ĐHQGHN?

 

I. TUYỂN DỤNG

Kênh liên lạc, tiếp đón các nhà khoa học xuất sắc muốn về làm việc tại ĐHQGHN?

Các nhà khoa học quan tâm, xin liên hệ theo địa chỉ:

Ban triển khai Đề án Phát triển đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, nhà khoa học đầu ngành tại ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phòng A204, Tòa nhà điều hành, ĐHQGHN, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3754.7670, số máy lẻ: 224 (Ms. Hạnh).

Email: tccb@vnu.edu.vn

 

Tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên tại ĐHQGHN?

Tiêu chuẩn chuyên môn: