Châu Á
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Á
Đại học Kyoto, Nhật Bản
Đại học Hoàng gia Kyoto được thành lập ngày 18/06/1897 là trường đại học lâu đời thứ hai tại Nhật Bản.Đại Học Tổng Hợp Kyoto là một trường đại học quốc gia của Nhật Bản đặt tại thành phố Kyoto bao gồm 3 khu học xá là Yoshida, Uji, và Katsura và 4 trường thành viên là Cao đẳng Khoa Học và Công Nghệ Kyoto, Trường Đại Học Luật, Đại Học Y, Đại Học Văn Khoa.

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 13/9/2007
Đại học Hoàng gia Kyoto được thành lập ngày 18/06/1897 là trường đại học lâu đời thứ hai tại Nhật Bản.Đại Học Tổng Hợp Kyoto là một trường đại học quốc gia của Nhật Bản đặt tại thành phố Kyoto bao gồm 3 khu học xá là Yoshida, Uji, và Katsura và 4 trường thành viên là Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Kyoto, Trường Đại học Luật, Đại học Y, Đại học Văn khoa.
Trường có 5397 cán bộ và giảng viên (đến tháng 5 năm 2008) và trường có khoảng 22.707 học sinh theo học các chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học.
Website: http://www.kyoto-u.ac.jp

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :