Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2007

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

152.

1.

26/1/2007

Korea Research Council for Science & Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

153.

2.

29/1/2007

National Tsing Hua University

Prof. Dao Trong Thi

President

154.

3.

23/10/2006

Tsing University, China

Prof. Dao Trong Thi

President

155.

4.

7/2/2007

JAIST, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

156.

5.

28/3/2007

YAMADA OSAMITSU Scholarship Foundation

Prof. Dao Trong Thi

President

157.

6.

16/3/2007

AUN + China

Prof. Dao Trong Thi

President

 

158.

7.

5/3/2007

Liege University, Belgium

Prof. Dao Trong Thi

President

159.

8.

22/3/2007

Flinders University, Australia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

160.

9.

23/3/2007

Kun Shan University, Taiwan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

161.

10.

3/5/2007

Sochon Foundation, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

162.

11.

25/6/2007

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

163.

12.

30/5/2007

Tamagawa University, Tokyo, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

164.

13.

17/7/2007

Loyola University Chicago, USA

Prof. Dao Trong Thi

President

165.

14.

13/9/2007

Kyoto University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

166.

15.

3/10/2007

Saxion Hogescholen, University of Applied Sciences in Deventer and Enschede, The Netherlands

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

167.

16.

5/10/2007

Hogskolan Dalarna, Sweden

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

168.

17.

11/11/2007

BESETOHA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

169.

18.

19/11/2007

Osaka University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

170.

19.

27/12/2007

City of Kawasaki, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :