Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2009

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

190.

1.

16/1/2009

The University of Szeged, Hungari

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

191.

2.

25/12/2008

Kumamoto Gakuen University

Prof. Mai Träng NhuËn

192.

3.

2/4/2009

Nantes University, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

193.

4.

27/3/2009

JAIST, NhËt B¶n

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

194.

5.

28/5/2009

The Washington Centre for Internships and Academic Seminar, USA

Dr. Nguyen Thi Anh Thu

Acting Director, IRD

195.

6.

6/7/2009

Tohuku University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

196.

7.

7/8/2009

China Agricultural University, China

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

197.

8.

7/8/2009

Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

198.

9.

7/8/2009

Đại học Hồ Nam, Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

199.

10.

7/8/2009

Đại học Quý Châu Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

200.

11.

8/7/2009

Sichuan University, China

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

201.

12.

11/8/2009

Le Commissariat a L’energie Atomique (CEA)

Prof. Nguyen Huu §uc

Vice - President

202.

13.

18/8/2009

Arizona State University, USA

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

203.

14.

27/8/2009

The University of Adelaide, Australia

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

204.

15.

16/9/2009

Osaka Prefecture University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

205.

16.

18/9/2009

Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Science

Prof. Mai Trong Nhuan

President

206.

17.

19/9/2009

Kyoto University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

207.

18.

19/9/2009

Kukuoka Women’s University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

208.

19.

19/9/2009

Kukuoka Women’s University, Japan (exchange student)

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

209.

20.

22/9/2009

Misissippi State University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

210.

21.

8/10/2009

Okayama University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

211.

22.

18/11/2009

The Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald, Gemany

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

212.

23.

4/12/2009

Kanazawa University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

213.

24.

4/12/2009

Kanazawa University, Japan

(Exchange of Students)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

214.

25.

7/12/2009

China University of Geosciences, Wuhan, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :