Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2010

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

215.

1.

7/1/2010

The University of Tokyo (ký lại)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

216.

2.

22/1/2010

University of Liverpool, England

(Prof. Tom Cannon)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

217.

3.

17/3/2010

University Canada West

Prof. Vu Minh Giang

218.

4.

4/3/2010

JAIST (Joint Research Program)

Prof. Mai Trong Nhuan

219.

5.

4/3/2010

JAIST (VNU-JAIST Centers)

Prof. Mai Trong Nhuan

220.

6.

5/3/2010

Đại học IBARAKI, Nhật Bản

Prof. Mai Trong Nhuan

221.

7.

5/3/2010

Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)

Prof. Mai Trong Nhuan

222.

8.

5/3/2010

Institute for Sustainability and Peace, Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)

Prof. Mai Trong Nhuan

223.

9.

26/3/2010

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

224.

10.

25/4/2010

The University of New South Wales, Australia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

225.

11.

17/5/2010

Đại học Hữu nghị các Dân tộc, Nga

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

226.

12.

19/5/2010

Saint Petersburg University, Russia

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

227.

13.

3/6/2010

Humboldt Universitat zu Berlin, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

President

228.

14.

14/6/2010

The University of Oslo, Noway

Prof. Mai Trong Nhuan

President

229.

15.

14/6/2010

Norwegian Geotechnical Institute, Oslo and The University of Oslo, Norway

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

230.

16.

29/6/2010

National University of Ireland Dublin

Prof. Mai Trong Nhuan

President

231.

17.

1/7/2010

Pacific Land, Ireland

Prof. Mai Trọng Nhuận

232.

18.

1/7/2010

Pacific Land, Ireland

(Scholarship Agreement)

Prof. Mai Trọng Nhuận

233.

19.

2/7/2010

Lunghwa University of Science and Technology

Prof. Mai Trong Nhuan

President

234.

20.

29/7/2010

Tsinghua University, Beijing, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

235.

21.

8/10/2010

BESETOHA (Tuyên bố)

 

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

236.

22.

31/8/2010

Kyoto University (VKVO)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

237.

23.

10/2010

Southern Federal University, Rostov-on-don, Russia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

238.

24.

6/5/2010

Indiana University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

239.

25.

9/11/2010

The School of Public and Environmental Affairs, Indiân University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

240.

26.

16/11/2010

Lotte Centre Hanoi, Korea

Prof. Phạm Trong Quat

Vice-President

241.

27.

14/12/2010

Charles Darwin University, Australia

(Exchange of Students)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

242.

28.

14/12/2010

Institut d’Etudes Politques de Paris with the Foundation National des Sciences Polotiques (Sciences Po), France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

243.

29.

14/12/2010

Dongguk University, Korea

Prof.Mai Trong Nhuan

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :