Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xác định trường đại học và ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN
Ngày 3/7/2012, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ- ĐHQGHN về việc ban hành “Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xác định trường đại học và ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN”.

Theo đó, văn bản Hướng dẫn gồm 6 Điều có phạm vi áp dụng thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn ĐHQGHN, trong đó:  Tiêu chí xác định trường đại học đạt chuẩn quốc tế áp dụng cho tất cả các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc;Tiêu chí xác định ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế áp dụng cho các viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu trực thuộc; các khoa, bộ môn trực thuộc các trường đại học thành viên.   
Xem thông tin chi tiết văn bản Hướng dẫn.

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :