Viện Việt Nam học và KHPT
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các dự án trong nước  >   Viện Việt Nam học và KHPT
Các dự án hợp tác trong nước của Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

Bên cạnh những nhiệm vụ, đề tài thuộc các Chương trình nghiên cứu lớn, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển tiếp tục phát huy thế mạnh trong hợp tác với các cơ quan, địa phương trong nước, triển khai nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển đất nước. Từ năm 2006 đến nay, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, trong đó các đề tài tiêu biểu là:
- Đề tài Lịch sử Thăng Long - Hà Nội do GS Phan Huy Lê chủ trì.
- Đề tài Atlas Thăng Long - Hà Nội do GS.TS Trương Quang Hải chủ trì (hợp tác với Nhà xuất bản Hà Nội), đã nghiệm thu và xuất bản tháng 10 năm 2010.
- Đề tài Điều tra, sưu tầm tư liệu thuộc Dự án Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” do PGS.TS Vũ Văn Quân chủ trì (hợp tác với Nhà xuất bản Hà Nội).
- Xây dựng các đề án tiếp tục chương trình nghiên cứu về Hà Nội với 4 mảng đề tài về Địa chí, Địa lý, Địa danh và hệ thống bản đồ Hà Nội (phối hợp với UBND TP Hà Nội).
- Phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ tư Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trong tiến trình lịch sử Việt Nam (Cao Bằng, 2006) và phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ năm: Địa danh và những vấn đề lịch sử-văn hóa của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái Việt Nam (Điện Biên Phủ, 2009); hợp tác với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học Đô thị Quảng Yên - truyền thống và định hướng phát triển (Quảng Yên, 2010). Các hoạt động khoa học này đã khẳng định hiệu quả phục vụ thực tiễn của Viện nghiên cứu cơ bản và liên ngành, góp phần hoạch định mô hình và chính sách phát triển bền vững của các địa phương.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: