Học phí và thu khác
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 3
Học phí và các khoản thu khác

ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 2104 /ĐHQGHN-KHTC ngày 15/07/2010 hướng dẫn các đơn vị thực hiện cơ chế thu học phí và khung học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày tháng 6 năm 2010 của Chính phủ. Trong đó, các đơn vị đào tạo được quyết định mức học phí các chương trình đào tạo đại trà theo khung học phí quy định; các chương trình đào tạo chất lượng cao trình ĐHQGHN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Văn bản số 2104 /ĐHQGHN-KHTC

- Nghị định 49/2010/NĐ-CP

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: