Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Hội thảo Quốc gia về "Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học"
Hội thảo được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 12/6/2009 do Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GDĐT, Dự án Giáo dục Đại học 2.

Hội thảo này là một phần trong nhiệm vụ tư vấn của Trung tâm ĐBCLGD & NCPTGD, ĐHQGHN đối với dự án Giáo dục đại học 2 về ‘Văn hoá chất lượng và kiểm định chất lượng’.

Mục tiêu của hội thảo là tạo một diễn đàn để các đại biểu chia sẻ các kinh nghiệm trong và ngoài nước về đảm bảo chất lượng cũng như về văn hoá chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Đến dự hội thảo có gần 90 đại biểu là lãnh đạo của các vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo ĐHQG TP HCM, lãnh đạo các vụ đào tạo thuộc các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công An, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các trường và cán bộ phụ trách bộ phận đảm bảo chất lượng các trường đại học vùng và các đại học khác, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục…

Hội thảo đã nghe và thảo luận các báo cáo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ giáo dục và Đào tạo, báo cáo của dự án Giáo dục Đại học Việt Nam-Hà Lan. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh thay mặt Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQGHN trình bày hai bản báo cáo về các vấn đề đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng ở Châu Âu, Hoa Kỳ, trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trong ASEAN.

Lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Chính trị và công tác Sinh viên của ĐHQGHN cùng lãnh đạo và trưởng bộ phận/trung tâm đảm bảo chất lượng một số trường thành viên của ĐHQGHN đã tham gia hội thảo.

 

 Nguyễn Quý Thanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :