danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:05:16 Ngày 19/07/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 139/2010/TT-BTC
Ngày ban hành : 21/09/2010
Trích yếu : Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính