danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:14:10 Ngày 22/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 50/2005/TTLT/BTC-BNV
Ngày ban hành : 15/06/2005
Trích yếu : Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Cơ quan ban hành : Liên Bộ