danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:20:27 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 50/2005/QH11
Ngày ban hành : 29/11/2005
Trích yếu : Luật Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội