danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:05:43 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 36/2009/QH12
Ngày ban hành : 19/06/2009
Trích yếu : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội