danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:24:49 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 05/2005/TT-BNV
Ngày ban hành : 05/01/2005
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ