danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:30:12 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 07/2005/TT-BNV
Ngày ban hành : 05/01/2005
Trích yếu : Hướng dộn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ