danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:59:11 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 79/2005/TT-BNV
Ngày ban hành : 10/08/2005
Trích yếu : Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ