danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:55:53 Ngày 03/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 141/2009/TT-BTC
Ngày ban hành : 13/07/2009
Trích yếu : Quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính