danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:23:39 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 141/2011/TT-BTC
Ngày ban hành : 20/10/2011
Trích yếu : Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính