danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:50:15 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 34/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2014
Trích yếu : Quyết định số 34/QĐ-ĐHQGHN về việc ông Bùi Duy Cam, phó giáo sư, tiến sĩ, thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên do hết tuổi làm công tác quản lý và được kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội