danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:32:51 Ngày 02/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 21/2008/QH12
Ngày ban hành : 28/11/2008
Trích yếu : Luật công nghệ cao
Cơ quan ban hành : Quốc hội