danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:02:06 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 21/2008/QH12
Ngày ban hành : 28/11/2008
Trích yếu : Luật công nghệ cao
Cơ quan ban hành : Quốc hội