TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 21/10/2020 GMT+7
Khoa các Khoa học Liên ngành thông báo Chương trình tọa đàm “Tre với biến đổi khí hậu”(Bamboo for Climate change)
Biến đổi khí hậu là một vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Rất nhiều các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được đưa ra. Một trong số những giải pháp đó là cây tre. Với những đặc tính như khả năng hấp thụ CO2 lớn, là nguồn năng lượng tái tạo và nguyên liệu cho các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường…, cây tre có tiềm năng rất lớn trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững tại nhiều quốc gia.

Buổi tọa đàm “Tre với Biến đổi khí hậu” được tổ chức sẽ giúp cập nhật những thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu và truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của tre trong công cuộc chống biến đổi khí hậu đến những nhà khoa học, doanh nghiệp, sinh viên, học viên… tham dự. Thông qua đó, buổi tọa đàm hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và ý thức cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu của xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp; đưa ra những gợi ý cho doanh nghiệp về kinh doanh các sản phẩm liên quan đến tre, nhằm thúc đẩy hơn nữa các ứng dụng của tre tại Việt Nam trong tương lai.

Danh nghĩa tổ chức

Khoa Các khoa học liên ngành (Khoa Các KHLN) là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, được đổi tên từ Khoa Sau đại học theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN. Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là thực hiện những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới, có tính liên ngành, liên lĩnh vực; Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học với đặc thù liên ngành phục vụ đào tạo đại học, sau đại học; Thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

Giai đoạn từ nửa cuối năm 2011 đến nay, Khoa đã lần lượt xây dựng và triển khai 04 chương trình đào tạo Thạc sĩ là Thạc sĩ Biến đổi khí hậu, Thạc sĩ Khoa học bền vững, Thạc sĩ Quản lý Phát triển Đô thị, Thạc sĩ Di sản học và 01 chương trình đào tạo Tiến sĩ là Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững.

Không chỉ đào tạo, Khoa thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị và chuyên đề ở các lĩnh vực liên quan đến các chương trình đào tạo của Khoa. Do đó, buổi tọa đàm “Tre với Biến đổi khí hậu” với nội dung rất phù hợp với các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay của Khoa, sẽ giúp đa dạng hóa các hoạt động của Khoa bên cạnh hoạt động đào tạo.

Mục đích của chương trình

Cung cấp cho người tham dự thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng

Cung cấp cho người tham dự thông tin về tầm quan trọng và sự ứng dụng của tre đối với công cuộc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Cung cấp cho người tham dự thông tin về chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia và thực hiện trách nhiệm xã hội, đặc biệt là ở lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay.  

Bước đầu tạo sự kiết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo ra một nhóm làm việc quan tâm đến việc thúc đẩy truyền thông về biến đổi khí hậu và phát triển các giá trị của tre tại Việt Nam, tạo tiền đề cho những hoạt động ở lĩnh vực này trong các năm tiếp theo.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 23/10/2020

Địa điểm: Tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hình thức và công nghệ tổ chức

Hình thức tổ chức: Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Công nghệ tổ chức: Các diễn giả trong và ngoài nước sẽ tọa đàm với nhau thông qua ứng dụng Skype. Buổi tọa đàm đồng thời được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Linked) để những người quan tâm có thể theo dõi. 

Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề chương trình

Nội dung của tọa đàm

Nội dung 1 - “Thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu”:  Những biểu hiện và tác động tại Việt Nam và trên thế giới

Nội dung 2 - “Tre với biến đổi khí hậu”: Vai trò và các ứng dụng của tre đối với biến đổi khí hậu

Nội dung 3 – “Doanh nghiệp với phát triển bền vững”: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và những cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay ở Việt Nam.

Chương trình làm việc

THỨ HAI, 19/10/2020

PHẦN MỞ ĐẦU

 

14.00 – 14.05

Giới thiệu về tọa đàm, giới thiệu về diễn giả tham dự

Moderator Peter Ndoro - Nhà sản xuất các vấn đề thời sự chính cho Công ty Phát thanh Truyền hình Nam Phi (SABC).

 

14.05 – 14.10

Đại diện Khoa Các khoa học liên ngành phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu – Chủ nhiệm Khoa

 

14.10 – 14.15

Đại diện Tổ chức Bamboo for Air phát biểu

PGS.TS. Jean Luc - Sáng lập Bamboo for Air

PHẦN 1: THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

14.15 – 14.30

Tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu

Brice Ladonle –

Sáng lập Hội nghị  thượng đỉnh toàn cầu về Doanh nghiệp với biến đổi Khí hậu, chủ tịch Hiệp hội Cân bằng năng lượng (Equilibre des Énergies), Chủ tịch Viện khoa học tài nguyên nước (Academie-eau)

 

14.30 – 14.40

Một số chính sách hiện nay của chính phủ về biến đổi khí hậu và kỳ vọng tham gia của doanh nghiệp tre Việt Nam

Ths. Phạm Văn Tấn – Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

PHẦN 2: TRE VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

14.40 – 14.55

Giải pháp Tre với biến đổi khí hậu – cấp bách và bền vững

PGS.TS. Fabien Leymonerie - Chủ tịch Bamboo For Air

 

 

14.55 – 15.15

Khoa học ứng dụng của cây Tre trong xu hướng kinh tế xanh

PGS.TS. Jean Luc - Đại sứ Tre Quốc tế, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Đổi mới Tre, đồng sáng lập Bamboo for Air, nhà khoa học nghiên cứu về ứng dụng về Tre, gỗ tại Viện Công nghệ Pháp về Gỗ và Cellulose (FCBA)

PHẦN 3: DOANH NGHIỆP VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

15.15 – 15.30

Hành tinh mặc cả: Các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Michael Hopkins - đồng sáng lập Viện Lãnh đạo có trách nhiệm ở Anh, Cố vấn cấp cao cho Ngân hàng Thế giới, ILO, IADB, ADB, UNDP, EUROSTAT, UNRISD, tác giả sách “Hành tinh mặc cả”

 

15.30 – 15.45

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu: Ví dụ về hãng hàng không AirMauritius

Maga Rasamy - Chủ tịch đại sứ hiệp hội các hãng hàng không, nguyên Giám đốc Bền vững của AirMauritius, đồng sáng lập Bfair

 

15.45 – 16.00

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay của Việt Nam

TS. Đinh Việt Hưng - Quản lý và

Phụ trách Bộ môn Môi trường và

Biến đổi khí hậu – Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

16.00 – 16.45

Thảo luận “Ứng phó với biến đổi khí hậu – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”

 

 

Thảo luận “Cây tre – đầu tư hiệu quả trong giải pháp ứng phó và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với chính phủ và doanh nghiệp”

 

Thành phần tham gia tổ chức

Tọa đàm do Tổ chức phi lợi nhuận Bamboo for Air (Bfair) và Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU SIS) cùng phối hợp thực hiện. Vai trò cụ thể như sau:

Tổ chức phi lợi nhuận Bfair có trách nhiệm mời các diễn giả nước ngoài. Khoa Các khoa học liên ngành có trách nhiệm mời các diễn giả trong nước.

Hai bên cùng phối hợp trong các khâu tổ chức và truyền thông.

Thành phần tham dự

STT

Họ và tên

Quốc tịch

Nghề nghiệp/Nơi làm việc

1

Nguyễn Văn Hiệu

Việt Nam

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành

2

Phạm Văn Tấn

Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường

3

Đinh Việt Hưng

Việt Nam

Quản lý và Phụ trách Bộ môn Môi trường và Biến đổi khí hậu – Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4

Phan Văn Tân

Việt Nam

 

5

Jean Luc

Pháp

Nghiên cứu - Viện Công nghệ Pháp về Gỗ và Cellulose (FCBA)

6

Peter Ndoro

Anh

Nhà sản xuất - Công ty Phát thanh Truyền hình Nam Phi (SABC).

7

Michael Hopkins

Anh

Cố vấn cấp cao cho Ngân hàng Thế giới, ILO, IADB, ADB, UNDP, EUROSTAT, UNRISD

8

Ramasamy Mahaga Rajand

đảo Mauritius   

Nguyên Giám đốc Bền vững của Hãng hàng không AirMauritius

9

Fabien Leymonerie

Pháp

Chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Bamboo For Air

10

Brice Ladonle

Pháp

Chủ tịch Hiệp hội Cân bằng năng lượng (Equilibre des Énergies), Chủ tịch Viện khoa học tài nguyên nước (Academie-eau)

Thành phần Ban tổ chức gồm có:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu – Chủ nhiệm Khoa Các KHLN

TS. Đỗ Huy Thưởng – Phó phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Khoa Các KHLN

TS. Dư Đức Thắng – Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Khoa Các KHLN

Ths. Nguyễn Văn Thái – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Khoa Các KHLN

Ths. Trần Lưu Ngọc – Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Khoa Các KHLN.

 Phạm Thị Hương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ