TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 23/09/2023 GMT+7
Công tác nhân sự tháng 9/2023

Tháng 9/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về công tác nhân sự tại một số đơn vị thành viên, trực thuộc.

Cụ thể:

- Quyết định số 3286/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/9/2023 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật lâm thời đối với ông Nguyễn Trọng Điệp, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 3288/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/9/2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Khôi, Viện trưởng Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ sáng tạo, Trường ĐH Kinh tế giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành, kể từ ngày 15/9/2023. Ông Nguyễn Việt Khôi có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN trước khi chuyển công tác. Ông Nguyễn Việt Khôi được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác tại Khoa Các khoa học liên ngành căn cứ Giấy thôi trả lương của Trường ĐH Kinh tế và theo quy định hiện hành.

- Quyết định số 3289/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/9/2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành kể từ ngày 15/9/2023. Ông Hoàng Trọng Nghĩa có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên theo quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN trước khi chuyển công tác. Ông Hoàng Trọng Nghĩa được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác tại Khoa Các khoa học liên ngành căn cứ Giấy thôi trả lương của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và theo quy định hiện hành.

- Quyết định số 3290/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/9/2023 về việc công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Luật. Theo đó, ông Nguyễn Trọng Điệp thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật để tập trung thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật lâm thời. Ông Nguyễn Trọng Điệp có trách nhiệm bàn giao các công việc được phân công cho Hiệu trưởng Trường ĐH Luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ