TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 22/09/2023 GMT+7
Quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN

Ngày 20/09/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã ký quyết định số 3482/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1220/QĐ-ĐHQGHN ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, trưởng ban chức năng, người đứng đầu đơn vị có liên quan, Quỹ Phát triển ĐHQGHN và Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Quy chế bao gồm 6 chương và 19 điều quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại ĐÂY

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ