TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cán bộ ĐHQGHN
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành các quyết định về việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cán bộ ĐHQGHN. Danh sách cụ thể như sau:
- Số: 1759/QĐ-TCCB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hưng, kiến trúc sư, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng 6, Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển, ĐHQGHN.
- Số: 1858/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại PGS.TS. Đinh Văn Hường giữ chức Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên, ĐHQGHN.
- Số: 1859/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên, ĐHQGHN.
- Số: 1861/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN
- Số: 1862/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại TS. Lê Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN.
- Số: 1863/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại ThS. Trần Trí Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh tra, ĐHQGHN.
- Số: 1864/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại có thời hạn TS. Nguyễn Thị Tuyết giữ chức Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên, ĐHQGHN.
- Số: 1865/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại ThS. Nguyễn Thu Hương giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN.
- Số: 1867/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại PGS.TS. Lê Quân giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN.
- Số: 1868/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại TS. Đinh Văn Toàn giữ chức Chánh Văn phòng ĐHQGHN.
- Số: 1869/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại có thời hạn TS. Vũ Quốc Thái giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN.
- Số: 1870/QĐ-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ đến khi hết tuổi làm công tác quản lý đối với PGS.TS. Nguyễn Thế Bình.
- Số: 1871/QĐ-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức Trưởng Ban Thanh tra đến khi hết tuổi làm công tác quản lý đối với PGS.TS. Lê Danh Tốn.
- Số:1902/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức giữ chức Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN
- Số: 1962/QĐ-TCCB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Toán-Tin, Trường DDH Sư phạm Hà Nội, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.
- Số: 1963/QĐ-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc TT TTTV đến khi hết tuổi làm công tác quản lý đối với TS. Nguyễn Huy Chương.
- Số: 1969/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Định, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, kiêm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển dự án.
- Số: 1985/QĐ-TCCB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Công, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Trưởng Phòng hành chính Văn phòng ĐHQGHN.
- Số: 1988/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thanh Xuân, thạc sỹ, Phó trưởng phòng Thư ký tổng hợp, giữ chức Trưởng phòng Thư ký tổng hợp Văn phòng ĐHQGHN.
- Số: 1989/QĐ-TCCB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Hoan, tiến sĩ, Phó Giám đốc TT Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, ĐHQGHN.
 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ