TIN TỨC & SỰ KIỆN
Góp ý Dự thảo Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong bối cảnh hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã xây dựng Dự thảo Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN (phụ lục gửi kèm). Để tiếp tục hoàn thiện văn bản, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị, Văn phòng và các Ban chức năng cho ý kiến về Dự thảo. Các góp ý, đề xuất xin gửi bằng văn bản về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 20/9/2020. Bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: hoanhtuan@vnu.edu.vn

Văn bản Quy định Quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Các biểu mẫu liên quan

 VNU Media - Ban Khoa học và Công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ