TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 08:49:01 Ngày 05/04/2022 GMT+7
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Đỗ Tuấn Long
The transference from spatial to non-spatial meanings of “Over, Above, Under, Below” (Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đỗ Tuấn Long.

Đề tài: The transference from spatial to non-spatial meanings of “Over, Above, Under, Below” (Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”).         

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh                                                   Mã số: 9220201.01

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ, Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Một số thông tin cơ bản LATS của NCS như sau:

*/ Các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu kết hợp giữa Thuyết hình ảnh đa phương thức (Multimodal Image Theory) và Ẩn dụ tri nhận mở rộng (Extended Conceptual Metaphor Theory) nhằm giải thích hiện tượng chuyển nghĩa của “over, above, under, below” từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian. Các kết quả mới của luận án là:

(i). Điển cảnh của bốn từ “over, above, under, below” cấu thành trục dọc phân bổ vị trí tương đối giữa vật mốc (Landmark – LM) và đạo tử (Trajector -TR). Với above và below, đạo tử không nhất thiết phải nằm trong phạm vi của vật mốc. Điều quan trọng là sự khu biệt và khoảng cách giữa hai vật thể. Đối với under và over, đạo tử cần nằm trong phạm vi của vật mốc, và hai vật thể có thể tiếp xúc.

(ii) Ba thức không gian của bốn từ là không gian Hình ảnh (Visual space), không gian Chuyển động (Kinetic), và không gian Đảo (Maneuver space). Nghĩa không gian của bốn từ được sắp xếp trong ba thức và chúng tôi đã chứng minh được là nghĩa của bốn từ có mối quan hệ mật thiết và việc chuyển di nghĩa có thể được truy vết bằng khung dựa vào hình ảnh. Điều này có nghĩa là mỗi trường hợp sử dụng của bốn từ có thể được giải thích nếu ta dựa vào cách tiếp cận hình ảnh-lược đồ.

(iii) Nghĩa phi không gian của bốn từ liên quan mật thiết đến ẩn dụ tri nhận. Chúng tôi đã tìm ra sự chuyển di nghĩa từ nghĩa không gian & phi ẩn dụ đến nghĩa không gian & ẩn dụ, nghĩa phi không gian & ẩn dụ.

(iv) Việc phân tích nghĩa phi không gian của bốn từ, theo bốn lớp: không gian tinh thần – miền/ khung – hình ảnh lược đồ - ẩn dụ, chỉ ra rằng ẩn dụ tri nhận coi khái niệm trừu tượng như những thực tể sống, và ánh xạ cấu trúc của kinh nghiệm thực lên trải nghiệm trừu tượng.

*/ Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để thiết kế một khóa học trong đó trọng tâm giúp người học tiếng Anh hiểu cách sử dụng nghĩa không gian và phi không gian của bốn từ và phân biệt hai cặp từ đồng nghĩa “over-above”, “under-below”.

*/ Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trước hết, chúng tôi có thể áp dụng khung lý thuyết để giải nghĩa và việc chuyển nghĩa của giới từ trong tiếng Anh nhằm giúp người học thụ đắc ngữ nghĩa của giới từ tiếng Anh tốt hơn;

Hướng nghiên cứu tiếp theo là đối chiếu bốn từ với các từ/ biểu thức biểu đạt tương đương khả dĩ trong tiếng Việt. Điều này có thể khám phá sự khác biệt về mặt văn hóa, đặc biệt là khi phân tích nghĩa không gian của bốn từ.

Cuối cùng, sự chuyển nghĩa của bốn từ trong thành ngữ sẽ được khảo sát. Chúng tôi cho rằng nghiên cứu này là nền tảng do nghĩa không gian của giới từ vẫn được lưu giữ trong ngữ cảnh trừu tượng.

 VNU Media - VNU-ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược