TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Media   Infographic 11:04:12 Ngày 25/02/2022 GMT+7
[Infographic] Chiến lược Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030: Phần III - Nhiệm vụ trọng tâm
Các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược KH,CN&ĐMST bao gồm: (1) Phát triển các tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (2) Tổ chức các nhiệm vụ/chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (3) Phát triển dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (4) Chuyển đổi số trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (5) Đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- [Infographic] Chiến lược Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030: Phần I - Quan điểm, Mục tiêu

- [Infographic] Chiến lược Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030: Phần II - Nhiệm vụ trọng tâm

- [Infographic] Chiến lược Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030: Phần III - Giải pháp chủ yếu

- [Infographic] Chiến lược Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030: Phần IV - Các chỉ tiêu cơ bản

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ