TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Media   Infographic 00:00:00 Ngày 20/03/2023 GMT+7
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần I - Những quy định chung
Quy chế đào tạo bậc đại học ban hành theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 gồm 9 chương, 51 điều quy định về đào tạo đại học theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học tại ĐHQGHN áp dụng cho các CTĐT do Giám đốc ĐHQGHN, Hiệu trưởng các trường thành viên cấp bằng và các CTĐT liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng, hai bên cùng cấp bằng.

 

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần II - Chương trình đào tạo

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần III - Tổ chức đào tạo

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần IV - Đối tượng được miễn, tạm hoãn HP Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần V - Đào tạo bằng kép

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần VI - Chuyển đổi sinh viên

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần VII - Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần VIII - Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần IX - Kết quả học tập

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần X - Cảnh báo học vụ

[Infographic] Quy chế đào tạo bậc đại học: Phần XI - Xét công nhận tốt nghiệp

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ