Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Tọa đàm cải cách hành chính
Trong thời gian qua, cải cách hành chính là một vấn đề thời sự được nhắc đến nhiều trong những nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước và được coi như là một khâu tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển.

Ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cải cách hành chính được xác định là một khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng quản lý và vận hành bộ máy. Với mục đích lấy ý kiến đóng góp cho công tác cải cách hành chính của Nhà trường trong thời gian tới cũng như để nâng cao nhận thức của cán bộ về bản chất và những nội dung, cách thức triển khai cải cách hành chính, ngày 16/11/2007, nhà trường đã tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính với sự tham gia của đông đảo cán bộ quản lý, lãnh đạo các đơn vị và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, quản trị, hành chính. Tọa đàm đã làm dấy lên nhiều ý kiến tranh luận, phản biện khác nhau xung quanh vấn đề trên.

Nên hiểu thế nào về cải cách hành chính ?

PGS.TS Lâm Bá Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV cho rằng: thuật ngữ hành chính và cải cách hành chính được nói đến rất nhiều nhưng cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Ở trong phạm vi hẹp của nhà trường, không ít người có quan niệm rất sai lầm là: cải cách hành chính chỉ là công việc của Phòng Hành chính - Quản trị?! Chính vì thế, cải cách hành chính trước hết phải bắt đầu từ việc nhận thức đúng về nó.

Ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị đã nêu lên cách hiểu về cải cách hành chính: “cải cách hành chính được hiểu chung nhất gồm các vấn đề về hệ thống thể chế; xác định chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ; phương thức, lề lối làm việc”.

Cũng đề cập đến khái niệm và bản chất của thuật ngữ trên, PGS.TS Vũ Thị Phụng – Phó Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã có một bài thuyết trình rất công phu và khoa học kèm theo nhiều dẫn chứng cụ thể rất sinh động. Theo đó, hành chính không phải “hành là chính” như cách ví von hài hước của mọi người. Thực chất đây là công việc hết sức tốt đẹp, tích cực theo nghĩa “giúp làm cho công việc được đúng, được chuẩn mực và có hiệu quả”. Hành chính được hiểu là tổ chức - quản lý - điều hành hoạt động của nhiều cá nhân trong một tập thể. Có hành chính một quốc gia, hành chính một nhà nước, hành chính một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho đến hành chính một đơn vi, một tập thể người lao động và cả hành chính của từng cá nhân. Vậy thì, ở bất cứ đâu có hoạt động của con người là có hành chính. Hành chính là khoa học về tổ chức và kiểm soát hoạt động của tập thể và của từng cá nhân.

 Mục tiêu của hành chính là hướng các hoạt động của từng cá nhân đến một mục tiêu chung, thống nhất và nhằm đạt được những hiệu quả cao cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Nếu hành chính tốt sẽ khơi dậy sự say mê sáng tạo của người lao động, ngược lại hành chính tồi sẽ tiêu diệt sức sáng tạo và nhiệt tình làm việc của cá nhân. Do đó có hiện tượng có những cán bộ viên chức không bao giờ làm sai cái gì nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ chẳng bao giờ có phát kiến, có tâm huyết với công việc dẫn đến cả một tập thể “ngủ quên”. Với ý nghĩa đó, hành chính là một khoa học nhưng cũng là một nghệ thuật. Đó là công việc của tất cả mọi người.

Cũng theo PGS.TS Vũ Thị Phụng, cải cách được hiểu là: thay cái cũ bằng cái mới; sửa đổi, bổ sung cái đã có; làm đúng lại như cái cũ đã có. Trên cơ sở đó, cải cách hành chính được hiểu là thay đổi, bổ sung về mặt thể chế, bộ máy làm việc, về các nguyên tắc hoạt động, về con người… để tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn.

Giải pháp nào cho cải cách hành chính ?

Với câu hỏi: đâu là giải pháp cho cải cách hành chính Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - đây thực sự là chủ đề thu hút nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi và đa dạng của các đại biểu, xuất phát từ những góc độ khác nhau.

Ông Vũ Thanh Tùng nêu ra 5 hướng giải pháp chủ yếu: Một là cần thể chế hoá bằng văn bản các mục tiêu, phương hướng, kế hoạch chiến lược và các quy định cho từng loại công việc, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong hoạt động đào tạo, NCKH của trường. Về vấn đề này, thời gian qua, nhà trường đã có những văn bản xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn khá cụ thể (Kế hoạch Chiến lược trung hạn giai đoạn 1996 - 2000; 5 chương trình xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 1998 - 2003; 6 chương trình hướng tới chuẩn hoá mọi hoạt động của trường giai đoạn 2003 - 2010; Kế hoạch phát triển trường đến năm 2010, tầm nhìn 2020; Quy định về phân cấp quản lý và quy trình hoạt động quản lý trong trường 1999, 2006…). Hai là tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; phân cấp quản lý triệt để giữa Trường - Khoa - Bộ môn. Ba là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, các đơn vị đi đôi với phân cấp quản lý cụ thể tránh chồng chéo, không hiệu quả. Bốn là thực hiện chế độ công vụ đối với mọi cán bộ, công chức đặc biệt là đối với đội ngũ chuyên viên (tuyển dụng, phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả). Năm là đổi mới nhận thức, phương thức, lề lối và phương tiện làm việc.

PGS.TS Vũ Thị Phụng lại đưa ra những giải pháp có tính cụ thể trên cơ sở “làm mới lại cái chúng ta đã có”. Theo đó, cần rà soát lại các quy chế, hệ thống văn bản, quy định để giữ lại những cái hợp lý, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định đã lạc hậu. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu lại hệ thống tổ chức bộ máy hiện nay, từ đó mạnh dạn tách, nhập, thành lập mới hoặc giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả. Mỗi đơn vị cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ chức năng trong cả một hệ thống. Về đội ngũ cán bộ cũng cần rà soát lại, trên cơ sở nhiệm vụ từng đơn vị, định ra các vị trí, từ định biên mới ra tiêu chuẩn cho mỗi vị trí công tác cho đến cách thức tuyển dụng. Một vấn đề then chốt là phải chuẩn hóa nghiệp vụ hành chính cho đội ngũ cán bộ.

TS. Đặng Xuân Kháng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lại cho rằng chúng ta hãy cải cách hành chính từ những việc cụ thể dù nhỏ thôi. Ví dụ hãy cho công bố nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của tất cả các cán bộ trong trường, đơn giản hóa tối đa thủ tục giải quyết công việc, có lịch giải quyết cho từng công việc cụ thể.

Cũng đồng ý với ý kiến trên, ThS. Đinh Việt Hải - Phó Trưởng phòng Đào tạo cho rằng cải cách hành chính hãy bắt đầu từ “rõ việc” và “đồng bộ”. Tức là mỗi cá nhân, mỗi bộ phận cần phân rõ trách nhiệm, quyền hạn riêng và hoạt động trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nhưng nếu “rõ việc” mà không “đồng bộ” giữa các bộ phận thì công việc cũng không trôi chảy.

TS. Phạm Ngọc Thanh - Phó chủ nhiệm khoa Khoa học quản lý lại đề xuất nên thành lập một ban đề án cải cách hành chính trong trường. Ban này có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng đề án, triển khai thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi toàn trường.

Để kết luận, PGS.TS Lâm Bá Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết các ý kiến phát biểu và khẳng định lại: Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng. Tọa đàm lần này là một sự gợi mở cho lãnh đạo Nhà trường để đi đến một lộ trình dài hạn về cải cách hành chính, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như những khâu đột phá trong cải cách hành chính trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

 Thanh Lê - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   |