Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ngày 8/7/2014, Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) - ĐHQGHN và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách”. PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT và TS. Nguyễn Ngọc Bảo - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá sự phát triển của các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên cả phương diện quan điểm và chính sách, qua đó hướng đến đề xuất một số kiến nghị mang tính đột phá, giúp các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách có được những quyết sách ý nghĩa, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đến từ các bộ/ban/ngành, các hiệp hội, viện nghiên cứu và các trường đại học/học viện; cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học…
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo
Hội thảo gồm 5 chủ đề chính: (1) Vai trò, vị trí, đặc điểm của các loại thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ ở Việt Nam; (2) Đánh giá trình độ quy mô, cơ cấu phát triển các loại thị trường này ở Việt Nam; (3) Vai trò nhà nước trong quản lý, điều hành các thị trường; (4) Phát triển các thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế; (5) Khuyến nghị về cơ chế, giải pháp chính sách phát triển các thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Với các chủ đề định hướng này, hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân và tổ chức nghiên cứu. Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 bài viết tham gia từ các cơ quan, bộ/ban/ngành, viện nghiên cứu, trường đại học ở các địa phương khác nhau. Điều đó cho thấy, phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề được xã hội rất quan tâm.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về “Phát triển thị trường hàng hóa - dịch vụ Việt Nam và Hà Nội giai đoạn hội nhập và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)” do TS. Hoàng Xuân Nghĩa (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội) trình bày; tham luận “Phát triển bền vững thị trường dịch vụ logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO” của PGS.TS Hà Văn Hội (Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKT - ĐHQGHN), và tham luận “Phát triển thị trường bất động sản nhằm đồng bộ hóa các loại thị trường ở Việt Nam” do PGS.TS Vũ Văn Phúc (Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản) trình bày. Các tham luận đã phân tích tình hình phát triển của các loại thị trường được nêu trong các tham luận, những nhân tố tác động đến sự phát triển và đưa ra những khuyến nghị/giải pháp nhằm phát triển các loại thị trường trong giai đoạn mới, phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam.
Các diễn giả trình bày tham luận
Trong phiên thảo luận về nghiên cứu của các diễn giả, hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến của các chuyên gia và đại biểu như: TS. Lê Đăng Doanh, TS. Lưu Bích Hồ, GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, PGS.TS. Ngô Trí Long, PGS.TS Phí Mạnh Hồng, TS. Lưu Quốc Phương, PGS.TS Lê Cao Đoàn…
Ngoài trao đổi về các tham luận, các đại biểu tại hội thảo cũng thảo luận về các loại thị trường khác hiện nay cũng như những vấn đề liên quan. Các chuyên gia cũng đề cập đến một số bất cập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam hiện nay.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT cho rằng, đây sẽ là những nội dung quan trọng để Trường ĐHKT có thể tiếp tục nghiên cứu.
Toàn cảnh Hội thảo
Kết luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Bảo - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt BTC đã tổng kết lại một số nội dung được các diễn giả và đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ông cũng cảm ơn các nhà nghiên cứu đã tích cực gửi bài tham gia, cảm ơn các chuyên gia và đại biểu đã tham dự và đóng góp ý kiến quý báu cho hội thảo.

 Đỗ Chiêm - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   |