Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa học và công nghệ phải gắn với chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn
Ngày 21/1/2015, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 tại Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ và Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đồng chủ trì Hội nghị.  Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng ĐHQGHN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch các Hội đồng ngành/liên ngành của ĐHQGHN; Lãnh đạo và chuyên viên phòng khoa học và công nghệ (KH&CN); lãnh đạo các khoa, trung tâm, nhóm nghiên cứu của các đơn vị.

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn Tích trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của ĐHQGHN. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm hoạt động của năm 2014 để triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2015.

Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận, năm 2014, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển mô hình đại học định hướng nghiên cứu của ĐHQGHN. Vị trí của ĐHQGHN trong hệ thống các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước và quốc tế đã được định vị. Chiến lược phát triển KH&CN đã được hoàn chỉnh và ban hành. Một số định hướng trọng tâm và một số chương trình nghiên cứu trọng điểm đã được xác định. Nghiên cứu khoa học cơ bản tiếp tục phát triển tiếp cận trình độ quốc tế; số công bố quốc tế của ĐHQGHN đạt gần 15% tổng số bài ISI, Scopus của cả nước. Định hướng ứng dụng và số lượng các sản phẩm KH&CN được chuyển giao, sáng chế, giải pháp hữu ích tăng rõ rệt. Một số sản phẩm KH&CN chủ lực đã được xác định và gắn với kế hoạch xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm. Chương trình KH&CN cấp Nhà nước phát triển bền vững vùng Tây Bắc được triển khai đúng quy định, thiết thực và hiệu quả. Nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, Giám đốc cũng lưu ý, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động KH&CN năm 2014 vẫn còn bộc lộ mốt số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục như: công tác kết nối hệ thống, bồi dưỡng nâng cao hoạt động quản lý và quản trị đại học cho đội ngũ quản lý KH&CN chưa được quan tâm đúng mức; quy hoạch phát triển KH&CN đã được triển khai, nhưng còn chậm, chưa rõ ràng và đồng bộ, tính tự phát còn cao; việc giám sát, kiểm tra đôn đốc các đơn vị và các nhóm nghiên cứu triển khai các chỉ đạo của Giám đốc và các cơ hội hợp tác chưa hiệu quả; sự quan tâm và đầu tư của các đơn vị cho các hoạt động KH&CN không đồng đều và chưa tương xứng với sứ mệnh của đại học định hướng nghiên cứu.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo, năm 2015, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu theo 4 nhóm: nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, thông tin KH&CN và đối tác trong nước, quốc tế phục vụ công tác quản lý hoạt động KH&CN.

Thứ hai, đồng thời với việc thúc đẩy các nghiên cứu cơ bản và công bố quốc tế, các đơn vị, các nhà khoa học, trưởng các nhóm nghiên cứu chủ động đề xuất các nghiên cứu, từ đó lựa chọn các đề xuất tốt để có định hướng đầu tư, tạo sản phẩm KH&CN tiêu biểu của ĐHQGHN. Tập trung đầu tư nghiên cứu thành công một số sản phẩm KH&CN có giá trị theo định hướng ưu tiên của Chính phủ gắn với chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn.

Triển khai đồng bộ việc rà soát, sắp xếp và phát triển một số phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đang hoạt động hiệu quả thành các phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN gắn với phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và hoạt động hợp tác phát triển để làm nền tảng phát triển sản phẩm chủ lực. Hỗ trợ chương trình phát triển công bố quốc tế của câu lạc bộ các nhà khoa học.

Thứ ba, xây dựng và triển khai đề án phát triển hệ thống tạp chí khoa học của ĐHQGHN theo hướng: ĐHQGHN tập trung phát triển Tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế; các đơn vị thành viên có tạp chí độc lập.

Thứ tư, để hỗ trợ hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, giao Ban Tổ chức Cán bộ thúc đẩy hoàn thành các thủ tục hoạt động theo mô hình doanh nghiệp KHCN của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức, đồng thời khuyến khích các đơn vị thành lập các doanh nghiệp KHCN trực thuộc phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng đơn vị; kết nối với các Quỹ của quốc gia và kết quả nghiên cứu của các đơn vị để tổ chức hoạt động hiệu quả.

Thứ năm, cần đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá các hoạt động KH&CN.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai Chương trình KH&CN phát triển bền vững vùng Tây Bắc đảm bảo đúng qui trình, tiến độ, thiết thực và hiệu quả.

Thứ bẩy, kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác quản lý hoạt động KH&CN trong toàn ĐHQGHN, đảm bảo các đơn vị có phòng/bộ phận riêng chuyên trách về công tác quản lý KH&CN.

>>> Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020

>>> Các hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHQGHN

 

 Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   |