Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo về quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu và Giải thưởng Nhà khoa học trẻ trong năm 2007
Tiếp theo Công văn số 936/KHCN ngày 15 tháng 3 năm 2007 thông báo về quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu và Giải thưởng Nhà khoa học trẻ trong năm 2007. ĐHQGHN xin thông báo như sau:

1) Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thẩm định cấp cơ sở trước ngày 16/10/2007.

2) Đối tượng đăng ký xét Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các tác giả thực hiện trong thời gian công tác tại ĐHQGHN và được hoàn thành (được nghiệm thu, công bố hoặc đăng ký bản quyền) trong khoảng thời gian từ 1/1/2006 đến trước ngày 31/8/2007. Công trình tham dự Giải thưởng Nhà khoa học trẻ phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 1/1/2005 đến trước 31/8/2007.

ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi để các nhà khoa học tham dự theo quy định của ĐHQGHN .


 

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :