Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Phát triển văn hóa cộng đồng và xây dựng kế hoạch chiến lược thương hiệu của ĐHQGHN
Chiều 26/4/2011 đã diễn ra phiên họp Hội đồng nghiệm thu Đề án nghiên cứu Phát triển văn hóa cộng đồng và xây dựng chiến lược thương hiệu ĐHQGHN, dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng gồm 8 thành viên, đã đánh giá các kết quả thực hiện đồng thời góp ý bổ sung, chỉnh sửa và đề xuất một số nội dung cho nhóm tác giả hoàn thiện đề án.

Đề án nghiên cứu Văn hóa cộng đồng và xây dựng chiến lược thương hiệu ĐHQGHN do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ làm Chủ nhiệm và PGS.TS Phạm Hồng Tung làm Phó Chủ nhiệm Đề án.

Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh: Văn hoá cộng đồng và thương hiệu đại học là một nhiệm vụ có tầm chiến lược được ĐHQGHN giao cho nhóm nghiên cứu thực hiện.

Đại diện cho nhóm nghiên cứu, PGS.TS Phạm Hồng Tung cho biết: Mục tiêu cơ bản của Đề án là nghiên cứu về văn hóa cộng đồng và thương hiệu đại học. Đề án nghiên cứu, khảo sát thực trạng văn hóa cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN; Đề xuất giải pháp, xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn phát triển văn hóa cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN. Theo nhóm tác giả, đây là một đề án nghiên cứu ứng dụng (không phải là đề tài nghiên cứu khoa học) nên mục tiêu trọng tâm không phải là hướng tới khám phá về học thuật mà là cung cấp luận cứ khoa học qua thực tiễn, trên cơ sở đó tạo ra các sản phẩm ứng dụng cho ĐHQGHN. Do đây là vấn đề mới nên nhóm nghiên cứu vẫn phải thực hiện cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

PGS.TS Phạm Hồng Tung - Phó chủ nhiệm trình bày các nội dung cơ bản của đề án

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, về cơ bản Đề án đã thực hiện đúng nhiệm vụ đề ra.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh văn hoá cộng đồng và thương hiệu đại học là một nhiệm vụ có tầm chiến lược được ĐHQGHN giao cho nhóm nghiên cứu thực hiện. Đề án đưa ra nhiều giải pháp trên cơ sở nhận diện thực trạng của văn hoá cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN. GS cho rằng cùng với việc nhận được sự tin cậy của Thường vụ và Đảng uỷ ĐHQGHN, những đơn vị và cá nhân thực hiện Đề án đã thể hiện trách nhiệm lớn của mình. Các sản phẩm của Đề án cho thấy quá trình làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu và có nhiều gợi ý tốt thông qua sản phẩm. Chất lượng và độ ứng dụng đạt trọn vẹn cam kết thể hiện trong hợp đồng đặt hàng nghiên cứu.

Thông qua báo cáo của đại diện nhóm nghiên cứu, với tinh thần xây dựng cao và mong muốn Đề án hoàn thiện, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần tiếp tục chỉnh sửa một số nội dung mang tính kỹ thuật theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và 2 ý kiến của uỷ viên phản biện.

Hội đồng đã nghiệm thu đề án và xếp loại kết quả Tốt.

 Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :