Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Số đề tài cấp ĐHQGHN, đề tài NCCB và các dự án, hội thảo, hội nghị khoa học năm 2008

Số đề tài cấp ĐHQGHN, đề tài NCCB và các dự án, hội thảo,
hội nghị khoa học năm 2008

 

Đề tài trọng điểm

Đề tài đặc biệt

Đề tài ĐHQGHN

Đề tài NCCB

Dự án hợp tác quốc tế

Hội thảo  KH quốc tế

Hội thảo KH  trong nước

Trường ĐHKHTN

15

42

70

134

8

19

20

Trường ĐHKHXH&NV

1

11

37

0

3

10

7

Trường ĐHNN

0

1

14

0

0

3

1

Trường ĐHCN

1

4

20

10

3

4

0

Trường ĐHKT

1

2

12

0

1

1

8

Trường ĐHGD

0

1

1

0

2

4

3

Khoa Luật

1

4

7

0

2

1

5

Viện CNTT

0

1

6

1

0

0

0

Viện VNH&KHPT

0

0

2

0

3

1

4

Viện VSV&CNSH

0

2

7

3

2

0

1

TT NCTN&MT

0

0

9

0

4

0

3

TT ĐT&BDGVLLCT

0

0

8

0

0

0

4

TT ĐBCLĐT&NCPTGD

0

0

1

0

0

4

0

TT NCPN

0

0

3

0

0

0

1

Cơ quan ĐHQGHN

1

1

0

0

0

2

0

Tổng

(số lượng/kinh phí (triệu đồng))

20/

3.950

69/

2460

197/

4.465

148/

5.740

28

49

57

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :