Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Số bài nghiên cứu và tham luận khoa học công bố trong năm 2008

Số bài nghiên cứu và tham luận khoa học công bố trong năm 2008

 

Số bài báo đăng tạp chí KH quốc tế

Số bài báo đăng tạp chí KH  trong nước

Số  báo cáo đăng kỷ yếu HNQT

Số báo cáo đăng kỷ yếu HT trong nước

Trường ĐHKHTN

87

167

48

148

Trường ĐHKHXH&NV

2

140

15

184

Trường ĐHNN

3

44

66

83

Trường ĐHCN

18

9

32

6

Trường ĐHKT

1

24

12

18

Trường ĐHGD

3

21

7

10

Khoa Luật

3

70

14

24

Khoa SĐH

4

0

0

0

Viện CNTT

0

4

1

4

Viện VNH&KHPT

2

18

17

22

Viện VSV&CNSH

2

7

3

4

TT NCTN&MT

3

15

13

34

TT ĐT&BDGVLLCT

0

11

3

39

TT ĐBCLĐT&NCPTGD

4

7

4

0

TT NCPN

0

3

0

0

Tổng

132

537

238

580

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :