Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Số lượng tiến sĩ được đào tạo thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2008

Số lượng tiến sĩ được đào tạo thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học
giai đoạn 2001 - 2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

78

0

91

66

112

22

106

35

177

40

160

34

171

45

188

50

Chú thích:

- TS: Tổng số tuyển sinh

- TN: Số nghiên cứu sinh tốt nghiệp

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :