Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
THÁNG 7/2007: 6 ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ ĐƯỢC ĐHQGHN NGHIỆM THU

1. Đề tài: “Thiết kế và chế tạo mô hình thí nghiệm kết cấu và máy quay dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về chẩn đoán kỹ thuật”. Mã số: QC.06.24. Chủ trì: GS.TSKH. Nguyễn Cao Mệnh, Khoa Cơ Kỹ thuật và Tự động hoá, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

 

2. Đề tài trọng điểm: “Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, chống viêm, chống ung thư) và khả năng ứng dụng của một số xeton ỏ, õ không no có chứa nhân dị vòng: indol, fural, cumarin, quinolin”. Mã số: QGTĐ.05.03. Chủ trì: GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

 

3. Đề tài: “Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ - tục ngữ tiếng Hán hiện đại (trên cứ liệu khoảng 400 thành ngữ - tục ngữ thông dụng của tiếng Việt hiện đại đối chiếu với tiếng Hán”. Mã số: QN.04.14. Chủ trì: GVC. Nguyễn Hữu Cầu, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

 

4. Đề tài “Hệ thống thuật ngữ báo chí - Truyền thông”. Mã số: QG.04.22. Chủ trì: TS. Phạm Thành Hưng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 

5. Đề tài “Nghiên cứu đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá của của 400 - 500 thành ngữ - tục ngữ thông dụng thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Anh”. Mã số: QN.04.02. Chủ trì: ThS. Hoàng Tất Trường, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Khá.

 

6. Đề tài “Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Mã số: QX.05.07. Chủ trì: ThS. Lại Quốc Khánh, Bộ môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :