Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
THÁNG 6/2007: 17 ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU

1. Đề tài đặc biệt “Tổng hợp, nghiên cứu khả năng thăng hoa của các isobutyrat đất hiếm và ứng dụng để tạo màng”. Mã số: QG.05.16. Chủ trì: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Tính toán phi tuyến và phi tuyến vỏ trụ composite có gân tăng cường”. Mã số: QT.06.06. Chủ trì: TS. Vũ Đỗ Long, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng điện cực bismut trong phân tích von-ampe hoà tan”. Mã số: QG.05.11. Chủ trì: PGS.TS. Trần Chương Huyến, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Ứng dụng một số phần mềm máy tính trong giảng dạy và nghiên cứu Hóa phân tích”. Mã số: QT.06.21. Chủ trì: TS. Tạ Thị Thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng”. Mã số: QT.06.17. Chủ trì: TS. Nguyễn Việt Hùng, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài trọng điểm “Xây dựng qui trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ từ một số phế thải và ứng dụng vào xử lý kim loại nặng và hoá chất hữu cơ độc hại có trong nguồn nước bị ô nhiễm”. Mã số: QGTĐ.04.02. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình eliptic nửa tuyến tính”. Mã số: QT.06.04. Chủ trì: PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu chiết xuất tinh chế và xác định bản chất hoá học, hoạt tính sinh học của một vài carotenoid từ cây cỏ Việt Nam dùng sản xuất thuốc và thực phẩm thuốc”. Mã số: QG.05.25. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Dự án sản xuất thử – thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ hoàn nguyên quặng Ilmenit sa khoáng biển làm nguyên liệu sản xuất que hàn điện thay thế hàng nhập ngoại”. Mã số: SXT.06.01. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Nghiên cứu quá trình từ hóa từ giảo và cơ chế lực kháng từ dương trong các màng đa lớp dựa trên hợp kim TbFeCo”. Mã số: QC.06.22. Chủ trì: TS. Đỗ Thị Hương Giang, Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống các cảm biến hỗn hợp dùng cho robot thông minh tự quản trị”. Mã số: QC.05.16. Chủ trì: PGS.TS. Trần Quang Vinh, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo các hạt nano Fe3O4 huyền phù ứng dụng trong y sinh học”. Mã số: QC.05.12. Chủ trì: TS. Trần Mậu Danh, Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu các phương pháp tách, làm giàu và xác định các kim loại nặng As, Hg, Cd trong một số đối tượng phục vụ cho mục đích bảo vệ môi trường”. Mã số: QG.05.18. Chủ trì: PGS.TS. Lê Như Thanh, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài đặc biệt “Nhu cầu và khả năng tiếp nhậ phát thanh bằng tiếng dân tộc ở một số tỉnh mièn núi phía Bắc”. Mã số: QG.05.43. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Hào, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Bước đầu tìm hiểu một số trường phái nghiên cứu khu vực học trên thế giới”. Mã số: Q.VNH.05.08. Chủ trì: TS. Phan Phương Thảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Người Nhật tham gia chống Pháp cùng nhân dân Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954”. Mã số: Q.VNH.05.04. Chủ trì: PGS.TS. Hoàng Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Điều tra và nghiên cứu thành lập bản đồ địa lý tự nhiên khu vực Cổ Loa, Hà Nội”. Mã số: Q.VNH.05.06. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thế Trung, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Xếp loại: Tốt.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :