Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội Đảng lần thứ X vào giảng dạy các môn lý luận chính trị
Đó là tên Hội thảo khoa học do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận Chính trị - ĐHQGHN (Trung tâm ĐT-BDGVLLCT) tổ chức vào ngày 26/1/2007.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các viện, học viện thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; Về phía ĐHQGHN có GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo Ban Chính trị và Công tác HSSV, Ban Khoa học Công nghệ, các đơn vị thuộc ĐHQGHN; cùng các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN.

Báo cáo đề dẫn của GS. Vũ Văn Hiền, Uỷ viên BCH TW Đảng, Giám đốc Trung tâm ĐT-BDGVLLCT, đã nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội Đảng lần thứ X vào công tác nghiên cứu, giảng dạy và 12 nhóm vấn đề lớn trong Văn kiện Đại hội X.

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN đã đưa ra một số gợi ý trong việc quán triệt để các giáo viên hiểu được tinh thần của Đại hội X và có được phương pháp thích hợp nhằm truyền đạt tinh thần của Đại hội X tới người học, phát huy cao hiệu quả của công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về: Vấn đề sở hữu và vai trò động lực của sở hữu tư nhân trong điều kiện nước ta hiện nay; Quán triệt quan điểm cơ bản Đại hội X của Đảng vào việc nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Vận dụng quan điểm kinh tế thị trường định hướng XHCN vào việc giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong các trường ĐH, CĐ hiện nay; Quán triệt quan điểm cơ bản Đại hội X của Đảng vào việc nghiên cứu, giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường ĐH, CĐ…

Qua các hướng tiếp cận khác nhau, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi làm sáng tỏ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội X và đề xuất một số phương hướng, giải pháp quán triệt vận dụng quan điểm Đại hội X vào giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ban điều hành hội thảo.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn báo cáo tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc báo cáo tại hội thảo.

 Tin & ảnh: Lưu Mai
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :