Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hướng dẫn về quản lý các đề tài khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN
Ngày 19/3/2007, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 937/KHCN hướng dẫn về quản lý các đề tài khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN gồm 6 chương, 35 điều cùng 17 biểu mẫu.

Theo đó, phạm vi và đối tượng áp dụng là: 1) Các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước thực hiện theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ; 2) Các đề tài của các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của bộ, ngành, địa phương giao đề tài; 3) Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước thực hiện theo văn bản/hợp đồng đã ký kết, trong khuôn khổ tuân thủ các quy định chung của Nhà nước và của ĐHQGHN; 4) Các dự án sản xuất thử cấp ĐHQGHN được tuyển chọn, phê duyệt, nghiệm thu, đánh giá và quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN đối với các dự án sản xuất thử...

Để xem chi tiết, bạn đọc có thể download tại đây:

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :