Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội đồng Khoa học Đào tạo ĐHQGHN họp phiên II nhiệm kỳ 2006 - 2011
Ngày 26/12/2007, Hội đồng Khoa học Đào tạo ĐHQGHN đã họp phiên thứ II nhiệm kỳ 2006 - 2011 dưới sự chủ trì của GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng.

Chủ đề của phiên họp lần này là phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN giai đoạn 2008 - 2013 và hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ Quỹ phát triển KHCN - ĐHQGHN.

Sau khi nghe các báo cáo về “Công tác phát triển đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN giai đoạn 2008 - 2013 và những năm tiếp theo” do ThS. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ trình bày; “Thực tế việc thu hút và tuyển dụng cán bộ trình độ cao ở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN” do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế trình bày; “Đề án thành lập và dự thảo Điều lệ hoạt động Quỹ Phát triển KHCN của ĐHQGHN” do PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức trình bày, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng tích cực cho các dự thảo, kế hoạch.

Chủ tịch Hội đồng KHĐT ĐHQGHN -        GS.TSKH Vũ Minh Giang -        Phó Giám đốc ĐHQGHN

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận về một số nội dung sau: Nguồn nhân lực chất lượng cao vừa là thuận lợi, vừa là thách thức đối với ĐHQGHN. Để phát triển đội ngũ cán bộ trong những năm tới, ĐHQGHN sẽ tìm chọn bồi dưỡng đào tạo đội ngũ tại chỗ, đặc biệt quan tâm đến các cán bộ trẻ, đồng thời thu hút đội ngũ các nhà khoa học từ bên ngoài để đa dạng hóa được nguồn cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ của ĐHQGHN; Thứ hai, việc xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả cán bộ đầu đàn, đầu ngành là vô cùng quan trọng trong đào tạo chất lượng cao và phát triển KHCN của ĐHQGHN; Thứ ba, trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN và hệ thống các văn bản pháp quy liên quan; Thứ tư là xây dựng phát triển đội ngũ phải gắn chặt với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; Thứ năm, đầu tư là một khâu không thể thiếu và cực kỳ quan trọng, tuy nhiên cần đa dạng hóa nguồn đầu tư ngoài nguồn đầu tư của Nhà nước; Thứ sáu, các ban chức năng, trước hết là Ban Tổ chức Cán bộ khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ của ĐHQGHN, đồng thời các đơn vị cũng phải hoàn thiện đề án xây dựng đội ngũ của mình.

Về Quỹ phát triển KHCN, Chủ tịch Hội đồng kết luận cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là Điều lệ Quỹ, để Quỹ phát triển KHCN sớm đi vào hoạt động. Phiên họp đã làm việc một cách hiệu quả mở ra nhiều hướng đi mang tính giải pháp, cụ thể cho chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ và xây dựng Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN trong giai đoạn tới.

 Trần Công Thành - P.V
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :