Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
15 đề tài đã nghiệm thu trong tháng 03/2009
Tháng 3 năm 2009, có 15 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững lâm nghiệp và du lịch khu vực Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh”, mã số QG.07.17. Chủ trì: PGS.TS Phạm Quang Tuấn, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của một số hạt nano bán dẫn, kim loại trong sinh học”, mã số QG.07.03. Chủ trì: PGS. TS. Lê Văn Vũ, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Đánh giá chất lượng nước và thành phần loài tảo ở một số hồ Hà Nội”, mã số QT.08.52. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Mai, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài Nghiên cứu bư­ớc đầu xây dựng quy trình xử lý n­ước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình tại làng nghề bún Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội, mã số QT.08.60. Chủ trì: ThS. Lưu Minh Loan, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+ của khoáng sét (cao lanh) ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng”, mã số QT.08.61. Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Khải, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài Nghiên cứu mức độ ô nhiễm polyclobiphenyl trong môi tr­ường đất tại một số khu công nghiệp điển hình ở miền Bắc Việt Nam,mã số QT.08.66. Chủ trì: ThS. Nguyễn Kiều Hưng, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất tỉnh Quảng Ninh, mã số QT.08.56. Chủ trì: ThS. NguyÔn Quèc ViÖt, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng trong các đầm nuôi tôm vùng ven biển tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp, mã số QT.08.57. Chủ trì: ThS. Trần Thiện C­ường, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Mô phỏng số tương tác vật rắn – chất lỏng”, mã số QT.08.05. Chủ trì: PGS. TS. Trần Văn Trản, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, mã số QK.08.09. Chủ trì: TS. Hà Văn Hội, Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO”, mã số QK.05.02. Chủ trì: PGS.TS Khu Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo Module vào ra dùng trong tự động hóa được điều khiển qua công nghệ mạng di động GSM”, mã số QC.07.16. Chủ trì: TS. Phạm Mạnh Thắng, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Thiết kế, xây dựng mạng cảm nhận không dây, theo dõi và cảnh báo tự động theo thời gian thực, liên tục, dài ngày mức nước, độ sâu và tốc độ dâng cao của mực nước”, mã số QG.06.01. Chủ trì: PGS.TS. Vương Đạo Vy, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: Đạt.

14. Đề tài “Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy văn học viết Việt Nam cho người nước ngoài”, mã số QX.07.32. Chủ trì: TS. Phạm Phú Tỵ, Khoa Việt Nam học và Tiếng việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Dạy kỹ năng đọc tiếng Việt”, mã số QX.04.09. Chủ trì: TS. Nguyễn Việt Hương, Khoa Việt Nam học và Tiếng việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

 Ban Khoa học - Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :